Doplnění automatického monitoringu na odlehčovacím rameni Dyje v Poštorné představuje instalaci měření průtoků.