Cíle projektu

Projekt předpokládá doplnění dosavadního automatického monitoringu v devíti lokalitách pohraničních úseků řek Moravy a Dyje. Cílem je rozšíření srážkově-odtokového modelu na celé území řeky Moravy až po soutok s Dunajem.

Projekt výrazně zkvalitní předpovědní a povodňovou službu, což v případě povodňové situace přispěje ke včasnému a efektivnímu rozhodování při záchraně lidských životů a majetku. Znatelně se také eliminují škody na území České republiky, Rakouska i Slovenska.