Doplnění automatického monitoringu poldru Soutok představuje instalaci měření hladiny u přelivného objektu s přepočtem odtoků z poldru do řeky Moravy, včetně automatiky.