Odlehčovací stanice Moravská Nová Ves

Doplnění automatického monitoringu v Moravské Nové Vsi představuje instalaci měření na odlehčovacím objektu s přepočtem průtoků do poldru Soutok, včetně vybudování dálkového ovládání.