Doplnění automatického monitoringu v Týnci představuje instalaci měření na odlehčovacím objektu s přepočtem průtoků do poldru Soutok, včetně vybudování dálkového ovládání.