Doplnění automatického monitoringu na VD jez Pohansko představuje instalaci měření s přepočtem průtoků do poldru Soutok včetně vybudování dálkového ovládání.