Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje

Zástupci Povodí Moravy, s.p. jako Vedoucího partnera a Úřadu Dolnorakouské zemské vlády se dohodli na realizaci společného projektu „Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje“ v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

Projekt financují prostředky z Evropského Fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České Republiky za spoluúčasti projektových partnerů.

Projekt předpokládá doplnění dosavadního automatického monitoringu v devíti lokalitách pohraničních úseků řek Moravy a Dyje. Cílem je rozšíření srážkově-odtokového modelu na celé území řeky Moravy až po soutok s Dunajem.

Termín realizace je 04/2009 – 10/2011.

Projekt ukončen dne 3. 10. 2011. Projekt se nachází v 3. roce udržitelnosti bez závažných problémů.

mapa lokalit