Doplnění automatického monitoringu VD Bulhary představuje instalaci automatického měření průtoků řeky Dyje pod jezem Bulhary, instalaci měření s přepočtem do průtočného pravobřežního poldru Lednice nad jezem Bulhary, instalaci měření s přepočtem průtoků do bočního levobřežního Přítluckého poldru nad jezem Bulhary a rekonstrukci elektroinstalace jezu Bulhary včetně automatiky.