Financování projektu

Projekt financovala Evropská Unie z Fondu pro regionální rozvoj, dále státní rozpočet České republiky a rozpočet Dolnorakouské zemské vlády za spoluúčasti obou partnerů.

Celkové náklady projektu činí 941 726 eur.

Podíl z rozpočtu ERDF představuje 80,15%, příspěvek státního rozpočtu České republiky 3,84% a Povodí Moravy, s.p. se společně s Dolnorakouskou zemskou vládou podílí na zbývajících 16,1% nákladů.